1 2 3 4 5 6

Transformator / Dijagnostika

Ispitivanje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja

Ispitivanje se radi u svrhu određivanja probojne čvrstoće transformatorskog ulja.

Ispitivanje fizikalno-kemijske analize transformatorskog ulja

Određuje se kemijski sastav transformatorskog ulja.

Ispitivanje kromatografske analize plinova u transformatoru

Određivanje otopljenih plinova u transformatorskom ulju.

Ispitivanje transformatora na terenu

1. Mjerenje prijenosnog omjera
2. Kontrola grupe spoja
3. Mjerenje radnog otpora namota
4. Mjerenje dinamičkih otpora (DRM)
5. Mjerenje impedancije kratkog spoja
6. Mjerenje rasipnih induktiviteta
7. Mjerenje frekventnog odziva rasutih gubitaka (FRSL)
8. Mjerenje struje magnetiziranja
9. Analiza frekvencijskog odziva (FRA)
10. Mjerenje ovlaženosti izolacije električnom metodom (FDS + PDC)
11. Mjerenje kapaciteta i faktora dielektričnih gubitaka namota
12. Mjerenje kapaciteta i faktora dielektričnih gubitaka visokonaponskih provodnika
13. Mjerenje otpora izolacije namota
14. Mjerenje otpora izolacije jezgre prema masi
15. Infracrvena termografija

Oprema za uzimanje uzoraka ulja iz transformatora