? radošević d.o.o. proizvodnja, servis i popravak transformatora
1 2 3 4 5 6

Ostalo / NamotPoduzeće radošević d.o.o. je specijalizirano poduzeće za proizvodnju namota transformatora prema zahtjevu kupca.
Specijalnost je izrada specijalnih namota transformatora u elektroindustriji.
Galerija novih namota