1 2 3 4 5 6

Oprema / Sušionik zraka

3/4"

Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno sprijeciti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 0,5 kg.

Fi 8

Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno sprijeciti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 0,5 kg.

4170

Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno sprijeciti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 0,18 kg.

4104-A

Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno sprijeciti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 0,25 kg.

4101-B

Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno sprijeciti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 0,5 kg.

4101-C

Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno sprijeciti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 1,0 kg.

4130-2

Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno sprijeciti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 2,0 kg.

4130-4

Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno sprijeciti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 4,0 kg.

4140

Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno sprijeciti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 8,0 kg.

SZ 6

SZ 12