1 2 3 4 5 6

Oprema / Uljokaz

Plastični PU1, PU2, PU3, PU4, PU5

Služi za mjerenje nivoa ulja konzervatoru transformatora. PU1 - PU5 oznacava tip (duljinu uljokaza).

Fi 80

Služi za mjerenje nivoa ulja konzervatoru transformatora.

Fi 100

Služi za mjerenje nivoa ulja konzervatoru transformatora.

Fi 140

Služi za mjerenje nivoa ulja konzervatoru transformatora.

Fi 220

Služi za mjerenje nivoa ulja konzervatoru transformatora.

Fi 340

Služi za mjerenje nivoa ulja konzervatoru transformatora.

MTO

Služi za mjerenje nivoa ulja konzervatoru transformatora.

MTO-TT30

Služi za mjerenje nivoa ulja konzervatoru transformatora.