1 2 3 4 5 6

Oprema / Boca za uzimanje uzorka ulja

Plastična 1L

Zapremnina 1,0 L

Aluminijska AL 1,0L

Zapremnina 1,0 L

Aluminijska AL 1,2L

Zapremnina 1,2 L