1 2 3 4 5 6

Oprema / Antivibracioni element

BUKASTOP BU240

Služi za prigušenje buke i mikrovibracija koje se prenose na građevinu. Postavlja se između kotača transformatora i poda građevine ili kotača transformatora i željeznog profila, te se pričvršćuje sa dva vijka.
Za promjer kotača od Ø125 do Ø200 mm.
Nosivost 1900 kg/kom.
Preuzmi tehnički list BUKASTOP BU240

BUKASTOP BU230

Služi za prigušenje buke i mikrovibracija koje se prenose na građevinu. Postavlja se između kotača transformatora i poda građevine ili kotača transformatora i željeznog profila, te se pričvršćuje sa dva vijka.

VIBRASTOP O

Služi za prigušenje buke i mikrovibracija koje se prenose na građevinu. Postavlja se između kotača transformatora i poda građevine ili kotača transformatora i željeznog profila.