1 2 3 4 5 6

Oprema / Sušionik zraka s grijačem

DB100

Automatski suši grajačem silika gel. Produžuje životni vijek transformatora. Silika gel se mjenja svakih 10-ak godina. Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno spriječiti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 1,1 kg.

DB200

Automatski suši grajačem silika gel. Produžuje životni vijek transformatora. Silika gel se mjenja svakih 10-ak godina. Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno spriječiti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 2,2 kg.

DB200D

Automatski suši grajačem silika gel. Produžuje životni vijek transformatora. Silika gel se mjenja svakih 10-ak godina. Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno spriječiti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 4,4 kg.

DB200G

Automatski suši grajačem silika gel. Produžuje životni vijek transformatora. Silika gel se mjenja svakih 10-ak godina. Sušionik zraka služi za sušenje vlažnog zraka, a primjenjuju se kod transformatora i drugih uređaja gdje je potrebno spriječiti prisustvo vlažnog zraka. Sušionik je napunjen sa silika-gelom koji prilikom strujanja vlažnog zraka kroz sušionik na sebe veže vlagu. Zapremnina silika gela 4,4 kg.