1 2 3 4 5 6

Oprema / Preklopka

Linerna

Služi za regulaciju napona transformatora.

Rotaciona

Služi za regulaciju napona transformatora.

Pogon

Pogon služi za postavljanje preklopke u željeni položaj.