1 2 3 4 5 6

Oprema / Uređaj za skidanje izolacije

TIP 0,60-2

Uređaj sluzi za skidanje izolacije s okrugle lak žice.

TIP 1,20-4,5

Uređaj sluzi za skidanje izolacije s okrugle lak žice.