1 2 3 4 5 6

Oprema / Odušnik

R 11/2" - R 2"

Uređaj koji služi za zaštitu transformatora od naglog povećanja tlaka u kotlu.

R 1"

Uređaj koji služi za zaštitu transformatora od naglog povećanja tlaka u kotlu.

QUALITROL 208-007-03

Uređaj koji služi za zaštitu transformatora od naglog povećanja tlaka u kotlu.