1 2 3 4 5 6

Oprema / Kontaktni termometar

TEK16 - DIREKTNI

Služi za mjerenje temperature ulja transformatora.

AC - S KAPILAROM

Služi za mjerenje temperature ulja transformatora.

PT100

Služi za mjerenje temperature.

COMPACT MT-ST160 RM/SK (TT)

Služi za mjerenje temperature ulja transformatora.

MT-ST160F

Služi za mjerenje temperature ulja transformatora.

MT-ST160W/WRM

Služi za mjerenje temperature ulja transformatora.

MT-ST160WR/WRRM (TT)

Služi za mjerenje temperature namota transformatora.

MT-STW160F2

Služi za mjerenje temperature namota transformatora.

Transmitter ZT-F2.1

Služi za mjerenje temperature namota transformatora.

MJERENJE ULJA I NAMOTA (Kihlström / AKM)

Služi za mjerenje temperature ulja i namota transformatora.